Τρίτη 15 Απριλίου 2014

AΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ Η πολιτική σήψη και η κοινωνική καταβαράθρωση που βιώνουμε στις μέρες μας, συνέστησαν επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική παρέμβαση του Αντιφασιστικού Μετώπου Γερανείων στον χώρο της αυτοδιοικητικής μάχης. Ο εθισμός των εν υπνώσει – ανενεργών πολιτών να αναθέτουν σε εξουσιομανείς επαγγελματίες ψηφοθήρες, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργολαβικά την διαχείριση της καθημερινότητας και των ζωών μας, έχει οδηγήσει στην συστηματική σκλαβοποίηση όλων μας.
Η ρήξη με το παρελθόν της υποταγής, της υπακοής, της ρεμούλας και της διαφθοράς, της οικονομικής και πολιτιστικής εξαθλίωσης που μας επιβάλλουν οι αυτόκλητοι σωτήρες, γνήσιοι απόγονοι των προυχόντων και των κοτζαμπάσηδων, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων μας στον αγώνα για μια πραγματική Αυτοδιοίκηση που θα στηρίζεται σε μοντέλα διευρυμένης Αυτοδιαχείρησης και Αυτοκυβέρνησης. Η απόφαση του Μετώπου να συνταχθεί μαζί με άλλους πολίτες της πόλης μας στην διαμόρφωση ενός νέου αυτοδιοικητικού σχήματος, την «Πρωτοβουλία Πολιτών», δεν ήταν προ’ι’όν συναλλαγής με άλλες πολιτικές δυνάμεις ή παραταξιακές συντεχνίες. Δεν ήταν τυχαία προσκόλληση ή δυνητικά αναγκαία επιλογή συνεργασίας με πολιτικούς σχηματισμούς «ιδεολογικά συγγενείς». Το Μέτωπο ,συνεπές στις αρχές και στην δράση του, επέλεξε την συμπόρευση με τις πολιτικές και κοινωνικές εκείνες δυνάμεις, που αποφάσισαν να διαβουλεύονται αμεσοδημοκρατικά και να παράγουν πολιτικές, προοπτικές, σχεδιασμούς και λύσεις από την Συνέλευση για τα προβλήματα της πόλης μας. Το Μέτωπο θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνει και να εξελίσσει τις διαδρομές ελευθερίας για μια κοινωνία Ισότητας, Αλληλεγγύης και Αυτοδιάθεσης, που θα προβάλλει ως όραμα την φυσικοποίηση του Ανθρώπου, με ρίζες στην κοινωνική ριζοσπαστική Οικολογία και εργαλείο την Λα’ι’κή Αυτεξουσία. Το αυτοδιοικητικό όραμα του Α.Μ.Γ. περιλαμβάνει μια νέα πολιτική και κοινωνική διάσταση, που δεν αποσκοπεί στην αποκέντρωση της εξουσίας για την «εύρυθμη» λειτουργία Δήμων και Περιφερειών, αλλά στοχεύει στην διαρκώς αυξανόμενη Αυτονόμηση και Αυτοδιάθεση των Περιφερειών, διοικητικά και οικονομικά, αποκόβοντας τον ομφάλιο λώρο με το κράτος. Το Μέτωπο προτάσσει ένα διευρυμένο πλαίσιο αμεσοδημοκρατικών αντιθεσμών με συστατικό στοιχείο την Αυτοοργάνωση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, αποβλέποντας, εν τέλει, σε σχηματισμό Κοινωνιών αυτάρκειας, με εργαλεία την Απανάπτυξη και την Αποαστικοποίηση, σε αντιδιαστολή με την επέλαση του κρατικο-φιλελεύθερου μοντέλου αναπτυξιακής καταστροφής, που υποβάθμισε την Φύση σε χώρο βιομηχανικής παραγωγής αγροτικών προ’ι’όντων και παρέδωσε τους Φυσικούς Πόρους βορά στις αρπακτικές διαθέσεις των πολυεθνικών και των οικονομικών ελίτ. Το Μέτωπο θεωρεί πως η «Πρωτοβουλία Πολιτών» θα πρέπει να συνεχίσει την λειτουργία της διαρκούς συνέλευσης, που διαθέτει αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά ,προτείνοντας το «από τα κάτω» μοντέλο συνδιαμόρφωσης μιας κινηματικής αυτοδιοικητικής κίνησης, που θα αποκλείει τις λογικές της διαμεσολάβησης και της ανάθεσης. Πιστεύουμε πως η διαδικασία εκλογής αιρετών (και στην «Πρωτοβουλία Πολιτών»), θα πρέπει να εμπεριέχει σπέρματα διαφοροποίησης από το παρελθόν, αφήνοντας την διαβούλευση να εκταθεί σε χώρο και χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία σε «μη αναγνωρίσιμους» και περισσότερους υποψηφίους, εκλέγοντας Εκπροσώπους κι όχι Αντιπροσώπους, με συστατικό στοιχείο την Ανακλητότητα, φορείς των θέσεων μιας κινηματικής συλλογικότητας κι όχι αυτόκλητους σωτήρες, θιασώτες μιας διαχειριστικής αντίληψης της ζωής της πόλης μας. Με γνώμονα τις Αρχές και τις Θέσεις μας, υιοθετώντας και την Παγκόσμια εμπειρία από χιλιάδες αυτοδιοικητικά εγχειρήματα που λειτουργούν στα πλαίσια μιας διευρυμένης Αυτονομίας και μιας λειτουργικής Αυτοκυβέρνησης, χαράσσουμε τον άξονα εργασίας που θα μπορούσαμε να διαβουλευθούμε εντός και εκτός της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» με όσους διαθέτουν ανοικτούς και ελεύθερους ορίζοντες. 1. Θέσμιση Αντιδομών για την διευρυμένη Αυτονομία και Αυτοκυβέρνηση της πόλης μας. 2. Λειτουργία Διαρκούς Συνέλευσης των Πολιτών, ανοιχτή σε όλους. 3. Διαβούλευση για όλα τα ζητήματα του τόπου μας στο πλαίσιο της Συνέλευσης, με αποφασιστικό χαρακτήρα και εργαλείο την επίτευξη Ομοφωνίας ή Συναίνεσης, όπου είναι δυνατόν ή , ειδάλλως, την διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όταν δεν θα είναι δυνατή η καθολική συμφωνία. 4. Ο ορισμός επιτροπών εκπροσώπησης της διαρκούς Αυτοδιοικητικής Συνέλευσης, για κάθε αίτημα ξεχωριστά, με την προ’υ’πόθεση της Ανακλητότητας για κάθε εκπρόσωπο που θα παραποιεί την Λα’ι’κή βούληση. 5. Η σύσταση θεσμών, όπως τα Συμβούλια Γειτονιάς και τα Συνοικιακά Συμβούλια , που θα αποτελούνται από εκπροσώπους των χωροταξικών περιοχών και θα συμμετέχουν στην Διαρκή Συνέλευση, όταν αυτή εξελιχθεί σε μεγαλύτερη διάσταση, με έργο την συνέχιση της διαβούλευσης και της λήψης αποφάσεων. 6. Οι αιρετοί από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να τηρούν τις πολιτικές αποφάσεις της Διαρκούς Συνελεύσεως. 7. Τα οικονομικά του Δήμου ( μισθοδοσία, θέσεις εργασίας, τιμολογιακή πολιτική κλπ), η διαχειριστική πολιτική και οι όποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες του θα πρέπει να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα : Δουλειά, κατοικία και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους και θα εκθέτονται ανοικτά και διάφανα στην Διαρκή Συνέλευση και θα συνδιαμορφώνονται μετά από ανοικτή διαβούλευση. 8. Οι αιρετοί να αποποιούνται των ιδιαιτέρων οικονομικών προνομίων τους και να αρκούνται σε μια λογική αποζημίωση για τον χρόνο ενασχόλησης τους με τα κοινά. 9. Να ισχύσει θεσμικά η ηθική υποχρέωση της Ανακλητότητας και της μιας μόνο εκλογής δια βίου για τον θέση του Δημάρχου. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ : Κοινωνικοποίηση των Δημόσιων Αγαθών και των Φυσικών Πόρων του τόπου μας. Διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα του Νερού (Μεταλλικού – Ιαματικού), με αξιοποίηση αυτού του Φυσικού Αγαθού προς όφελος των Δημοτών και όχι των ιδιωτών. Αξιοποίηση των υλικοτεχνικών υποδομών του Νερού ( Πηγές, Ιαματικά Λουτρά, Θερμαλισμός, Εργοστάσιο Εμφιάλωσης ). Εταιρίες Λα’ι’κής Βάσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Απορριμμάτων. Ενεργειακή Αυτάρκεια ( γεωθερμία,τηλεθερμία,υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου