Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΑΝΤΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ» ΤΕΛΕΙΩΣΕ !!!


Σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες μεταπολίτευσης αποκάλυψαν το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, στην πραγματική του διάσταση. Η απουχοντοποίηση στο κράτος και την κοινωνία ποτέ δεν επιχειρήθηκε από τους ταγούς της θεσμιμένης πολιτικής.


Η δεξιά απέκτησε τον εξτρεμισμό της, το κέντρο διαλύθηκε στα εξ’ών συνετέθη και η ηττοπαθής και αχαμνή κοινοβουλευτική και μη αριστερά αναζητά ακόμα την πολιτική και κοινωνική της νομιμοποίηση.


Στο πλαίσιο αυτό των πολιτικών και κοινωνικών διαπιστώσεων, η άνοδος της ακροδεξιάς με ναζιστικό πρόσημο, δεν είναι εκ των ουκ άνευ, αλλά ιστορικά και πολιτικά προβλέψιμη, ως επιλογή ενός συστήματος διεθνούς κυριαρχίας, που επιβάλλει ολοκληρωτικές συνταγές διακυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια.


Η υιοθέτηση της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας της Χ Α από διευρυμένο φάσμα της εξουσιαστικής πολιτικής σκηνής, αλλά και γεωστρατηγικές επιλογές της διεθνούς κυριαρχίας στην περιοχή μας, προσβλέπουν στην εγκαθίδρυση μιας «Δημοκρατίας εκτάκτου ανάγκης», με σημαντικό περιορισμό συνταγματικών πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών .


Η δημιουργία ενός ακόμα προτεκτοράτου στην Βαλκανική προϋποθέτει την Σερβοποίηση της Ελλάδας μ’ έναν υποκινούμενο και υποδαυλιζόμενο Εθνικισμό και την κλιμάκωση του ακήρυχτου πολέμου του κράτους ενάντια στην κοινωνία, με την Ισραηλοποίηση στρατού και αστυνομίας, την συμβολή της 71ης ΑΜ Ελληνονατοϊκής ταξιαρχίας στον έλεγχο πλήθους, αλλά και την παράλληλη οργάνωση της νεοεξτρεμιστικής δεξιάς στην κατεύθυνση του δόγματος της παρακρατικής καταστολής της όποιας κοινωνικής εξέγερσης.


Η οργάνωση Χ, οι Εθνικιστικές Πολιτοφυλακές και οι Λέσχες Εφέδρων, που ασκούνται με πραγματικά πυρά και σε συνθήκες ανορθόδοξου – αστικού πολέμου σε εγκαταλελειμένα κτίρια και βουνά, εν γνώσει των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, αλλά και τα τάγματα εφόδου της Χ Α, συνθέτουν το κλίμα του λεγόμενου «εμφυλίου χαμηλής έντασης», που θα προετοιμάσει με τις παράλληλες πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες, απεργαζόμενοι οι κύκλοι αυτοί την τελική επίθεση για την ανακατάληψη των πόλεων και της υπαίθρου, από την αντιστεκόμενη κοινωνία, με σκοπό την εγκατάσταση της «πολιτικής χούντας» οριστικά.


Οι εξελίξεις αυτές στον χώρο του Αντιφασισμού και της Αντιεξουσίας έχουν ήδη βαρέσει συναγερμό. Αντιλαμβανόμενοι την εξέλιξη των πραγμάτων αλλά και τις δυνατότητες ενός κινήματος από τα κάτω που τις τελευταίες δεκαετίες που διέσχισε μια πολύπαθη και ελπιδοφόρα διαδρομή, ενεργοποιούμαστε στην θετική κατεύθυνση της οργάνωσης της Αντίστασης αφ’ ενός αλλά και της προβολής ,αφ’ ετέρου, του οράματος της Ελευθερίας για το μέλλον. Κι επειδή καμιά «νησίδα Ελευθερίας» δεν διατηρείται ζωτική σε αφιλόξενο περιβάλλον είναι απαραίτητο να στοχεύσουμε στην συνολικότερη κοινωνική ανατροπή – Επανάσταση οργανώνοντας το μερικό, συνθέτοντας τις μικρές αλλαγές, ανοικοδομώντας την καθημερινότητα.


Κτίζοντας Αντιθεσμούς και Αντιδομές, οριζόντιες συλλογικότητες, κύκλους αυτάρκειας και αυτοεκπαίδευσης, ενισχύουμε το κοινωνικό μας όραμα, αλλά δεν το διασφαλίζουμε, αν δεν αναδείξουμε την υπέρτατη αναγκαιότητα για την αντίσταση στον επερχόμενο φασισμό, που απειλεί να σαρώσει στο διάβα του τα πάντα.


Η μόνη διέξοδος για την διαφύλαξη ζωντανής της ελπίδας για Ελευθερία, είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η στρατηγική ενός Αντιφασιστικού Αγώνα, μάχιμου και κοινωνικού, που να συνθέτει τα θετικά χαρακτηριστικά του Αντιεξουσιαστικού ακτιβισμού, αλλά να αποφεύγει τα αρνητικά στοιχεία του «τυχαιοποιημένου», «θυμικού» και αφορμαλιστικού χαρακτήρα του χώρου της αμφισβήτησης.


Το «αυθόρμητο» και το «αντανακλαστικό» κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες, καθορίζοντας την έκβαση μικρών και μεγάλων μαχών με την εξουσία, χαρίζοντας πολλές ήττες και μικρές νίκες. Αν η ψυχή της Αντιεξουσίας στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο βαθιά, ο φασισμός θα έκανε προ πολλού παρέλαση στα σπίτια μας.


Οι καιροί απαιτούν αλλαγή γραμμής πλεύσης και με την απαραίτητη ατομική και συλλογική αυτοκριτική, οδηγούμαστε στην αναγκαιότητα της συγκρότησης ενός οργανωμένου «μαχητικού Αντιφασισμού» με όλη την σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις.


ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΑΝΤΟΥ !!!


Η δημιουργία Αντιφασιστικών Μετώπων και όχι «ομάδων», «δράσεων», ή «κινήσεων», με Αντικαθεστωτική στόχευση και Αντιεξουσιαστικό πρόσημο, καθίσταται πρόδηλη, γιατί ενοποιεί ευρύτερες αντιστεκόμενες και εν δυνάμει εξεγερμένες κοινωνικές δυνάμεις, που δεν προσβλέπουν σε καμία πολιτική ενσωμάτωση ή κοινοβουλευτική συμμετοχή και δεν περιορίζει την όποια συμμαχία λόγω «ομαδοποίησης», «μονοθεματικής δράσης» ή «μονοσήμαντης κίνησης».


Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, με αυτό τον τρόπο διατηρούν τον «μετωπικό» τους χαρακτήρα αποτρέποντας την ηγεμόνευση από όποια τάση του κινήματος, ενώ συσπειρώνουν με οριζόντια συνοργάνωση όλες εκείνες τις Αντικαθεστωτικές δυνάμεις που δεν επιθυμούν να κεφαλαιοποιήσουν τον Αντιφασιστικό αγώνα κοινοβουλευτικά.


Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, είναι απαραίτητο να δομούνται με βάση αρχές και θέσεις, μιας γενικής πλατφόρμας, αποδεκτής στην κατεύθυνση της προαποφασισμένης πολιτικής στόχευσης.


Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, είναι σημαντικό να διαθέτουν αυτονομία και να διατηρούν τα “τοπικά” χαρακτηριστικά, με τις όποιες πολιτικές, πολιτισμικές, γεωγραφικές, κοινωνικές ή και εθνοτικές διαφοροποιήσεις δύνανται να διαθέτουν λόγω ποικιλογεωγραφίας. Η αυτονομία τους συνίσταται εκτός των άλλων στην χάραξη της πολιτικής και στρατηγικής τους, βάσει των δυνατοτήτων τους και των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, με τις οποίες συνυπάρχουν.


Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, δεν πρέπει να προσβλέπουν στον απομονωτισμό αλλά, αφ’ ενός στην κοινωνική τους διεύρυνση και δικτύωση στην περιοχή που δραστηριοποιούνται, αφ’ ετέρου στην οργάνωση ενός ευρύτερου εθνικού συντονισμού των δράσεων και της στρατηγικής, συγκροτώντας ένα οριζόντιο δίκτυο συνεργασίας με στόχο την Ομοσπονδία Αντιφασιστικών Μετώπων, συναποτελούμενη από αυτοκαθοριζόμενες από εμάς, γεωγραφικές περιφερειακές συνομοσπονδίες Αντιφασιστικών Μετώπων, συγκροτημένες ίσως και διαφορετικά, από τα γεωγραφικά πλαίσια που επιβάλλει ο διοικητικός χάρτης της χώρας. Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, πρέπει να συγκροτήσουν τις Αντιφασιστικές Πολιτοφυλακές.


Η Αυτοάμυνα στο πλαίσιο μιας κοινωνικά νομιμοποιημένης άμυνας, είναι συστατικό στοιχείο της Ελευθερίας. Η οργάνωση Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών με συμφωνημένες παραδοχές, σφιχτό οργανωτικό πλαίσιο, στρατηγική και σχεδιασμό, που χαράσσεται από τα Α. Μ., σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προλαμβάνει και αποκρούει την επίθεση του φασισμού αλλά και αποκλείει την αυτονόμηση και την αγκύλωση με την μονοθεματική ενασχόληση με την αντιβία. Για ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος του σεχταρισμού και της φετιχοποίησης της βίας, ομαδοποιήσεων που ενασχολούνται με την κοινωνική αυτοάμυνα, απέναντι στην ρατσιστική βία, την φασιστική απειλή αλλά και την αντικοινωνική εγκληματικότητα Ελλήνων και ξένων, είναι αναγκαίο, να διατηρείται ανελλειπώς και αδιαλείπτως ο κοινωνικός χαρακτήρας των όποιων δράσεων, με βάση την αρχή της «αναλογικότητας» τοποθετώντας τον πήχυ εκεί που οι πολιτικές και κοινωνικές περιστάσεις ορίζουν, στα πλαίσια πάντα ενός ανοικτού κοινωνικού αγώνα.


Η συγκρότηση επομένως Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών, θα πρέπει να γίνεται μέσα αυστηρά από τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, ως μέρος του πολυεπίπεδου κοινωνικού ρόλου τους στην κατεύθυνση της ατομικής και συλλογικής Απελευθέρωσης και Αυτοδιάθεσης. Απαιτείται δουλειά και σχεδιασμός αλλά και ενδελεχής μελέτη των ακόλουθων παραμέτρων :


- Την αυτοαμυντική εκπαίδευση σε ευρύ φάσμα εμπλοκών και κινδύνων.


- Την διαχείριση καταστάσεων βίας και αντιβίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής αυτοάμυνας


- Την ανάπτυξη στρατηγικής ομάδων, μεγαλύτερων ομαδοποιήσεων, συλλογικών ομαδοποιήσεων, συλλογικών αντιστάσεων (καταλήψεις, πορείες συγκεντρώσεις,…).


- Την ψυχολογική και σωματική εκπαίδευση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.


- Την εκπαίδευση στην χρήση ψηφιακής καταγραφής κάθε κίνησης και δράσης των πολιτοφυλακών στην λογική της ασφάλειας και της προβολής τους, την νομική υποστήριξη, την γραμματειακή, την επιμελητεία, την οργάνωση του συστήματος των εφεδρειών τους.


- Τον προσδιορισμό βασικής εκπαιδευτικής φόρμας για την παραγωγή ουσιαστικού Αντιφασιστικού λόγου και αποτελεσματικής Αντιφασιστικής Δράσης.


- Την δημιουργία δικτύων πληροφόρησης – αντιπληροφόρησης, αλλά και ανταλλαγής τεχνογνωσίας ακόμα και με αντίστοιχα κινήματα του εξωτερικού.


- Τον συντονισμό όλων των δράσεων των πολιτοφυλακών, πάντα στην κατεύθυνση και τον σχεδιασμό των στρατηγικών που χαράσσουν είτε τοπικά, είτε σε εθνικό επίπεδο τα Α. Μ.


Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα, είναι ουσιαστικό να σχεδιάζουν την προπαγάνδιση και την διείσδυση σε κάθε κύτταρο της κοινωνίας (σχολεία, πανεπιστήμια, εργασιακούς χώρους, κοινωνικούς χώρους, συλλογικότητες ανέργων, συνεταιρισμούς, συλλόγους και γήπεδα).


Η προβολή των θέσεων και η διαχείριση του λόγου απαιτεί κύκλους αυτομόρφωσης και εκπαίδευσης με βασικό υλικό εργασίας όποια πολιτική ,κοινωνιολογική και ιστορική αναφορά μπορεί να πριμοδοτήσει ένα ευρύ αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό «θεωρητικό οπλοστάσιο». Επιβάλλεται ο σχεδιασμός και η προπαγάνδιση στα τοπικά και εθνικά Μ.Μ.Ε., με οργανωμένη και ποικίλη μεθοδολογία , όπως και τη δημιουργία αντίστοιχων ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων .


Τα Αντιφασιστικά Μέτωπα ,πρέπει να ενισχύουν τον Αντικαθεστωτικό αγώνα και ως αιχμή του δόρατος της Αντίστασης στις τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν στα Πρωτοπόρα αυτοοργανωτικά εγχειρήματα , αυτοδιοικητικά ζητήματα , στην υπεράσπιση της Φύσης , προάγοντας την αυτάρκεια και την τοπική Αυτονομία , αλλά και στοχεύοντας στην Γενικευμένη Αυτοδιεύθυνση ως Κεντρικό Πολιτικό Πρόταγμα .


ΥΓ Με αφορμή τις θέσεις μας αυτές επιδιώκουμε το άνοιγμα διαλόγου και παράθεσης απόψεων για τον συνολικότερο και πανελλαδικό συντονισμό της Αντιφασιστικής δράσης και οργάνωσης.


Για την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, τον ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
                                www.antifasistikometopokorinthias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου