Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Iστορική άγνοια και ρατσισμός

        

  Η άγνοια της παρουσίας του ρατσισμού στην Ιστορία μπορεί να εξηγήσει γιατί μερικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται διαφορετικά από άλλους τον ρατσισμό σήμερα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από ψυχολόγους στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας και στο Πανεπιστήμιο Texas A&Μ.
  Για να μελετήσουν τον λόγο για τον οποίο διαφορετικές ομάδες βλέπουν την πραγματικότητα του ρατσισμού από διαφορετική οπτική, οι ερευνητές έθεσαν ερωτήσεις σωστού-λάθους σε 199 φοιτητές ευρωπαϊκής καταγωγής και σε 74 αφρικανικής.

  Οι φοιτητές κλήθηκαν ουσιαστικά να συμπληρώσουν ένα τεστ γνώσεων πάνω στη Μαύρη Ιστορία. Κάποιοι ισχυρισμοί στο τεστ αφορούσαν αποδεδειγμένα ιστορικά γεγονότα ενώ άλλοι αναφέρονταν σε ψευδή αλλά αληθοφανή γεγονότα.

  Κατά την έρευνα μετρήθηκε επίσης η αυτοεκτίμηση των φοιτητών σχετικά με τη φυλετική τους ταυτότητα, ενώ συμπλήρωσαν και ερωτηματολόγια όπου εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με μεμονωμένα ή συστηματικά περιστατικά ρατσισμού.

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ιστορική γνώση συνδέεται με την αντίληψη του ρατσισμού τόσο των αφρικανικής όσο των ευρωπαϊκής καταγωγής Αμερικάνων.

  Ωστόσο, ως ομάδα, οι Αφροαμερικανοί είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στο να αναγνωρίσουν τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα συγκριτικά με τους λευκούς Αμερικανούς συμμετέχοντες. Περεταίρω αναλύσεις δείχνουν ότι η ευρεία γνώση πάνω σε ιστορικά τεκμηριωμένες εκφάνσεις του ρατσισμού βοηθούν σε ένα βαθμό να εξηγηθεί η σχέση μεταξύ της φυλής και των αντίληψης του ρατσισμού.

  Διότι, όσοι από τους Αφροαμερικανούς συμμετέχοντες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη φυλετική τους ταυτότητα, αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό το ρατσισμό, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φοιτητές ευρωπαϊκής καταγωγής, οι οποίοι θεωρώντας επίσης σημαντική τη φυλετική τους καταγωγή, παρατηρούν λιγότερα ρατσιστικά φαινόμενα.

«Η έρευνα τεκμηριώνει με συνέπεια ότι, σε σύγκριση με τους λευκούς Αμερικανούς, άτομα από ιστορικά καταπιεσμένες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες τείνουν να εκφράζουν μικρότερη ικανοποίηση από τις διαφυλετικές σχέσεις, βλέπουν την κοινωνική ανισότητα ως μεγαλύτερο πρόβλημα και παρατηρούν περισσότερα ρατσιστικά φαινόμενα», λένε οι ερευνητές.

  Συχνά, η εκτενής παρατήρηση του ρατσισμού θεωρείται υπερβολική ή μη πραγματική, προσθέτουν οι ερευνητές. «Όμως, η θεωρία και η έρευνα της πολιτισμικής ψυχολογίας, μας δείχνουν ότι οι διαφορές στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον ρατσισμό μπορεί να οφείλονται στο ότι τα άτομα μειονοτικών ομάδων έχουν λάβει τις σχετικές γνώσεις που ελλείπουν στην πλειοψηφία. Από την άλλη, όσοι ανήκουν στην πλειονότητα μπορεί να αρνηθούν την ύπαρξη του ρατσισμού στη σύγχρονη εποχή, επειδή δεν έχουν καμία γνώση για τον ρατσισμό του παρελθόντος».

 «Παρόλο που η συνήθης επιστημονική άποψη τείνει να ορίσει την άγνοια ως απουσία γνώσης, αυτή η έρευνα υπογραμμίζει ότι η άγνοια από μόνη της είναι μια μορφή γνώσης που καθιστά δυνατή την αδιαφορία και τη μη πληροφόρηση για γεγονότα που θα μπορούσαν να ήταν προφανή», αναφέρουν οι ερευνητές.

* Η έρευνα δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science.πηγή : tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου